Hizmetlerimiz

Unique Technologies and Modern Approaches

Firma Mentörlüğü

Firmaların rekabet güçlerini arttırmaları, Pazar paylarını büyütmeleri ve sürdürülebilirlikleri için aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz

Daha fazlası
Akademik Mentörlük

Akademik hayatta olup, eş zamanlı firma kurmak isteyen, iş fikrini hayata geçirmek veya kendine bir iş planı hazırlayarak ilerlemek isteyen akademisyenlerimize destek veriyoruz.

Daha fazlası